CEM I 42,5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür. Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel – kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento San. A.Ş. Standard Birim
Priz Başlangıcı 135 - 180 min.60 dakika
Priz Sonu 190 - 230 - dakika
Özgül Ağırlığı 3,16 - 3,21 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 0 - 2 maks.10 mm
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 3500 - 4000 - cm2/g
Litre Ağırlığı 980 - 1030 - g/l
2 günlük dayanım 26,0 - 35,0 min.20 MPa
28 günlük dayanım 56,0 - 61,0 42,5-62,5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento San. A.Ş. Standard Birim
SO3 2,40 - 3,20 maks.4,00 %
MgO 1,40 - 2,00 - %
Kızdırma Kaybı 2,00 - 2,80 maks.5,00 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,20 - 0,80 maks.5,00 %
Cl- <0,05 maks.0,10 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0,40 - 0,80 - %
Serbest Kireç 1,00 - 1,80 - %

* Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) ve düşük Toplam Alkali (0,60 % altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag, sling bag, 25 ve 50 kg'lık torbalı olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM I 52,5 N

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

Portland Çimento; kalker marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddenin uygun oranda karıştırılıp öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda,prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Ayrıca minerolojik yapısı klorür iyonlarının bulunduğu ortamda sülfat iyonlarına dayanıklılık özelliği kazandırdığından deniz suyunda kullanıma uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento San. A.Ş. Standard(1) Birim
Priz Başlangıcı 120 - 180 min.45 dakika
Priz Sonu 150 - 250 - dakika
Özgül Ağırlığı 3,16 - 3,21 - g/cm3
Hacim Genleşmesi* 0 - 2 maks.5 mm
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 3500 - 4000 - cm2/g
Litre Ağırlığı 940 - 1000 - g/l
2 günlük dayanım 24,0 - 32,0 min.20,0 MPa
28 günlük dayanım 55,0 - 65,0 min.52,5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento San. A.Ş. Standard(1) Birim
SO3* 2,20 - 2,80 maks.3,00 %
S2-* 0 maks.0.20 %
MgO* 1,20 - 1,80 maks.3,00 %
Al2O3* 4,50 - 5,10 maks.8,00 %
Kızdırma Kaybı 1,90 - 2,80 maks.5,00 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,10 - 1,00 maks.5,00 %
Cl- <0,05 maks.0,10 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0,40 - 0,80 - %
Serbest Kireç 0,80 - 1,50 - %
C3A* 5,00 - 8,00 maks.10,00 %
[C3A + 0.27 C3S]* 19,0 - 22,5 maks.23,5 %

(1) Çimento: Fransız standardı NF P 15-317′ ye göre deniz suyuna dayanıklı olarak üretilmektedir. O nedenle yanında “*” işareti olan özellikler; NF P 15-317′ göre getirilmiş sınırlamalardır.

* Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) ve düşük Toplam Alkali (0,60 % altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag, sling bag, 25 ve 50 kg'lık torbalı olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM I 42,5 R - SR5

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

CEM I 42,5 R – SR5; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak normal portland çimentoların kullanıldığı yerlerde kullanılabileceği gibi, C3A miktarının %5’in altında olması dolayısı ile baraj inşaatları, tüneller, liman inşaatları, sulama kanalları, yapı kimyasalları gibi sülfatli sulara maruz kalan ortamlarda kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento San. A.Ş. Standard Birim
Priz Başlangıcı 130 - 180 min.60 dakika
Priz Sonu 170 - 240 - dakika
Özgül Ağırlığı 3,19 - 3,23 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 0 - 2 maks.10 mm
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 3500 - 3800 - cm2/g
Litre Ağırlığı 960 - 1020 - g/l
2 günlük dayanım 25,0 - 35,0 min.20 MPa
28 günlük dayanım 54,0 - 60,0 42,5-62,5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento San. A.Ş. Standard Birim
SO3 2,40 - 3,00 maks.4,00 %
MgO 1,20 - 1,80 - %
Kızdırma Kaybı 1,20 - 2,10 maks.5,00 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,20 - 0,80 maks.5,00 %
Cl- <0,05 maks.0.10 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0,40 - 0,70 - %
Serbest Kireç 1,00 - 1,50 - %
C3A 2,50 - 4,80 maks.5,00 %
2C3A+C4AF 19,0 - 23,0 maks.25 %
C3S 50,0 - 58,0 - %

* Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) ve düşük Toplam Alkali (0,60 % altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag, sling bag, 25 ve 50 kg'lık torbalı olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM II/A-S 42,5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

Standardlarında tanımlanmış oranda (en çok % 20) mineral katkı maddeleri ( cüruf ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; su ile karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak portland çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir. Hidratasyon ısısı göreceli olarak portland çimentoya göre daha düşüktür. Sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Kimyasal Özellikler

* Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) ve düşük Toplam Alkali (0,60 % altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag, sling bag, 25 ve 50 kg'lık torbalı olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM II/B-S 42,5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

Standardlarında tanımlanmış oranda (en az % 21, en çok % 35) mineral katkı maddesi (cüruf) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak Portland Çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir. Hidratasyon ısısı göreceli olarak Portland çimentoya göre daha düşüktür. Sülfatlı ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Kimyasal Özellikler

* Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) ve düşük Toplam Alkali (0,60 % altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag, sling bag, 25 ve 50 kg'lık torbalı olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM V/A (S-P) 32,5 N

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

% 40-64 klinker, % 18-30 doğal puzolan, % 18-30 yüksek fırın curufu, % 0 – 5 minör ilave bileşen içerir. Portland çimentosu klinkerinin mineral katkılar (yüksek fırın curufu ile puzolan ) ve priz düzenleyici olarak alçı taşı ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen bir katkılı çimento tipidir.

Portland çimento (CEM I 42.5 R, CEM I 52.5 N) ve portland puzolanlı çimentoya (CEM II/A-P 42.5 R) göre daha geç dayanım kazanır. Su / Çimento oranları da göreceli olarak daha yüksektir. Alkali-agrega reaksiyonuna ve kimyasal dış etkilere karşı daha dayanıklıdır. Genel olarak yapılarda tamirat işlerinde, sıva yapımı ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Kimyasal Özellikler

*Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag, sling bag, 25 ve 50 kg'lık torbalı olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

OWC

ÜRÜN

TS EN ISO 10426-1

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

Tip G çimento, portland çimento klinkerinin priz geciktirici olarak kalsiyum sülfatın bir veya birden fazla türü ile birlikte öğütülmesi ile elde edilen üründür. Esas olarak hidrolik kalsiyum silikatlardan oluşur. Tip G kuyu çimentosunun üretimi sırasında klinker ve kalsiyum sülfat dışında ayrıca katkı malzemesi kesinlikle kullanılmamaktadır.

Bu tip çimentonun esas olarak kuyu çimentosu olarak kullanılması amaçlanmıştır. Kuyu çimentosunun orta sülfat mukavemetli (MSR) ve yüksek sülfat mukavemetli (HSR) türleri mevcuttur. Nuh Çimento’ da yalnızca yüksek sülfat mukavemetli tipi üretilmektedir.

Fiziksel Özellikler

Kimyasal Özellikler

*Düşük Suda Çözünen Krom (VI) (2 ppm altında) içerikli olarak temin edilebilir.

Dökme, 1,5 ton big bag olarak piyasaya arz edilebilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TSE tarafından belgelendirilmiş olup TSE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

ÖFYC

ÜRÜN

TS EN 15167-1:2006

STANDART

28/02/2020

GÜNCELLEME

Taneli (granüle) yüksek fırın curufu: Demir cevheri fırınında eritilip arıtılırken elde edilen uygun bileşimdeki ergimiş curufun hızla soğutulması ile elde edilen, kütlece en az 2/3 oranında camsı curuf ihtiva eden ve uygun bir şekilde aktifleştirildiğinde hidrolik özellikler gösteren camsı malzemedir.

Öğütülmüş taneli yüksek fırın curufu; Taneli yüksek fırın curufunun öğütülmesi yoluyla elde edilen ince tozdur.

Öğütülmüş Yüksek Fırın Curufu

Deney Çimentosu Özellikleri

Kütlece %50 Deney Çimentosu ve %50 Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu Karışımı

Dökme ve 1.5 ton big bag olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz CPC Performans Değişmezliği belgesi almış olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

28/02/2020 tarihinde güncellenmiştir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

Çimentonun TarihiUygarlıkların ilk oluşumundan beri taşları katı şekle sokulmuş bir halde bağlayacak bir malzeme aranmıştır. Asurlular ve Babilliler bu amaçla kili kullanmışlar, Mısırlılar’ da Piramit gibi yapıların inşasında bağlayıcı malzeme olarak kireç ve alçıtaşı harcını geliştirmişlerdir. Yunanlılar bağlayıcı malzemeleri daha fazla geliştirmiş ve sonunda Romalılar sürekli dayanıklılık sağlayan yapılar üreten çimentoyu kullanıma sunmuşlardır. Roma forumundaki bina temellerinin çoğu bazı yerlerde 3,5 metre derinliğinde harç formunda inşa edilmiştir. M.Ö.27 civarında inşa edilen büyük Roma hamamları, Kolezyum, ve büyük Konstantin Bazilikası çimento harcının kullanıldığı erken Roma mimarisi örneklerindendir.