Çimento

CEM I 42.5 R-SR5

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

17/04/2019

GÜNCELLEME

CEM I 42,5R – SR5; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak normal portland çimentoların kullanıldığı yerlerde kullanılabileceği gibi, C3A miktarının %5’in altında olması dolayısı ile baraj inşaatları, tüneller, liman inşaatları, sulama kanalları, yapı kimyasalları gibi sülfatli sulara maruz kalan ortamlarda kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
Priz Başlangıcı 130 - 180 min.60 dakika
Priz Sonu 170 - 240 dakika
Özgül Ağırlığı 3,19 - 3,23 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 0 - 2 maks.10 mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 3500 - 3800 - cm2/g
Litre Ağırlığı 960 - 1020 - g/l
2 günlük dayanım 30,0 - 35,0 min.20 MPa
28 günlük dayanım 54,0 - 60,0 42.5-62.5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2,40 - 3,00 maks.4 %
MgO 1,20 - 1,80 - %
Kızdırma Kaybı 1,20 - 2,10 maks.5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,20 - 0,80 maks.5 %
Cl- <0.01 maks.0.1 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0,40 - 0,70 - %
Serbest Kireç 1,00 - 1,50 - %
C3A 2,50 - 3,90 maks.5 %
2C3A+C4AF 19,0 - 23,0 maks.25 %
C3S 50,0 - 58,0 %

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

17/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup 2018 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM II/A-P 42.5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

17/04/2019

GÜNCELLEME

Standardlarında tanımlanmış oranda (en çok % 20) mineral katkı maddeleri ( tras ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; su ile karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak portland çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir. Hidratasyon ısısı göreceli olarak portland çimentoya göre daha düşüktür. Sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
Priz Başlangıcı 130-210 min.60 dakika
Priz Sonu 150-270 dakika
Hacim Genleşmesi 0 - 2 maks.10 mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 4300 - 4800 - cm2/g
Litre Ağırlığı 880 - 960 - g/l
2 günlük dayanım 25,0 - 30,0 min.20 MPa
28 günlük dayanım 55,0 - 60,0 42.5-62.5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2,40 - 3,00 maks.4 %
Cl- <0.01 maks.0.1 %

Dökme ve 50 kg' lık torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

17/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup 2018 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM IV/B (P) 32.5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

17/04/2019

GÜNCELLEME

Standardlarında tanımlanmış oranda (en çok % 55) mineral katkı maddeleri ( puzolan ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; su ile karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Portland çimento (CEM I 42,5 R ve CEM I 52,5 N) ile portland puzolanlı çimentoya (CEM II/A-P 42,5 R) göre daha geç dayanım kazanır. Su/çimento oranları da göreceli olarak daha yüksektir. Alkali – agrega reaksiyonuna ve kimyasal dış etkilere karşı daha dayanıklıdır. Genel olarak yapılarda tamirat işlerinde, sıva yapımı ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
Priz Başlangıcı 150 - 220 min.75 dakika
Priz Sonu 200 - 280 dakika
Hacim Genleşmesi 0 - 2 maks.10 mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 5000 - 6000 - cm2/g
Litre Ağırlığı 760 - 840 - g/l
2 günlük dayanım 12,0 - 16,0 min.10 MPa
28 günlük dayanım 34,0 - 42,0 32.5 - 52.5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2,30 - 2,80 maks.3.5 %
Cl- <0.01 maks.0.1 %
Puzolanik Özellik Olumlu Deneyi sağlar.

Dökme, 25 kg’ lık ve 50 kg’ lık torbaları olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

17/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup 2018 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM 1 42.5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

17/04/2019

GÜNCELLEME

Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür. Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel – kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
Priz Başlangıcı 135 - 180 min.60 dakika
Priz Sonu 190 - 230 dakika
Özgül Ağırlığı 3,16 - 3,21 - g/cm3
Hacim Genleşmesi 0 - 2 maks.10 mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 3500 - 4000 - cm2/g
Litre Ağırlığı 980 - 1030 - g/l
2 günlük dayanım 26,0 - 35,0 min.20 MPa
28 günlük dayanım 56,0 - 61,0 42.5-62.5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento Standard Birim
SO3 2,40 - 3,20 maks.4 %
MgO 1,40 - 2,00 - %
Kızdırma Kaybı 2,00 - 2,80 maks.5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,20 - 0,80 maks.5 %
Cl- <0.01 maks.0.1 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0,40 - 0,80 - %
Serbest Kireç 1,00 - 1,80 - %

Dökme ve 50 kg'lik torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

17/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup 2018 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM 1 52.5 N

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

17/04/2019

GÜNCELLEME

Portland Çimento ; kalker marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddenin uygun oranda karıştırılıp öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda,prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Ayrıca minerolojik yapısı klorür iyonlarının bulunduğu ortamda sülfat iyonlarına dayanıklılık özelliği kazandırdığından deniz suyunda kullanıma uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh Çimento Standard(1) Birim
Priz Başlangıcı 120 - 180 min.45 dakika
Priz Sonu 150 - 250 dakika
Özgül Ağırlığı 3,16 - 3,21 - g/cm3
Hacim Genleşmesi* 0 - 2 maks.5 mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine) 3500 - 4000 - cm2/g
Litre Ağırlığı 940 - 1000 - g/l
2 günlük dayanım 26,0 - 32,0 min.20 MPa
28 günlük dayanım 58,0 - 65,0 min.52.5 MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh Çimento Standard(1) Birim
SO3* 2,20 - 2,80 maks.3 %
S2-* 0 maks.0.20 %
MgO* 1,20 - 1,80 maks.3 %
Al2O3* 4,50 - 5,10 maks.8
Kızdırma Kaybı 1,90 - 2,80 maks.5 %
Çözünmeyen Kalıntı 0,10 - 1,00 maks.5 %
Cl- <0.01 maks.0.1 %
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O 0,40 - 0,80 - %
Serbest Kireç 0,80 - 1,50 - %
C3A* 5,00 - 8,00 maks.10 %
[C3A + 0.27 C3S]* 19,0 - 22,5 maks.23.5 %

(1) Çimento: Fransız standardı NF P 15-317′ ve göre deniz suyuna dayanıklı olarak üretilmektedir. O nedenle yanında “*” işareti olan özellikler; NF P 15-317′ göre getirilmiş sınırlamalardır.

Dökme ve 50 kg'lik torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

17/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup 2018 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM V A S-P 32,5 N

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

17/04/2019

GÜNCELLEME

% 40-64 klinker, % 18-30 doğal puzolan, % 18-30 yüksek fırın curufu, % 0 – 5 minör ilave bileşen içerir. Portland çimentosu klinkerinin mineral katkılar (yüksek fırın curufu ile puzolan ) ve priz düzenleyici olarak alçı taşı ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen bir katkılı çimento tipidir.

Portland çimento (CEM I 42.5 R, CEM I 52.5 N) ve portland puzolanlı çimentoya (CEM II/A-P 42.5 R) göre daha geç dayanım kazanır. Su / Çimento oranları da göreceli olarak daha yüksektir.

Alkali-agrega reaksiyonuna ve kimyasal dış etkilere karşı daha dayanıklıdır. Genel olarak yapılarda tamirat işlerinde, sıva yapımı ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Kimyasal Özellikler

25 kg’ lık ve 50 kg’ lık torbalar olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

17/04/2019 tarihinde güncellenmiş olup 2018 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

Çimentonun TarihiUygarlıkların ilk oluşumundan beri taşları katı şekle sokulmuş bir halde bağlayacak bir malzeme aranmıştır. Asurlular ve Babilliler bu amaçla kili kullanmışlar, Mısırlılar’ da Piramit gibi yapıların inşasında bağlayıcı malzeme olarak kireç ve alçıtaşı harcını geliştirmişlerdir. Yunanlılar bağlayıcı malzemeleri daha fazla geliştirmiş ve sonunda Romalılar sürekli dayanıklılık sağlayan yapılar üreten çimentoyu kullanıma sunmuşlardır. Roma forumundaki bina temellerinin çoğu bazı yerlerde 3,5 metre derinliğinde harç formunda inşa edilmiştir. M.Ö.27 civarında inşa edilen büyük Roma hamamları, Kolezyum, ve büyük Konstantin Bazilikası çimento harcının kullanıldığı erken Roma mimarisi örneklerindendir.