Kapsam
Hedef
2023 Yılı Hedef 2023 2024 Yılı Hedef
Gerçekleşen
TS EN ISO 14001 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı max. Kg 860 869 864
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 18 11,9 15
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 800 738 800
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 100 8,1 100
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı min % 0,5 1,2 0,5
Alternatif hammadde kullanım miktarı min.ton/yıl 250.000 256.613 200.000
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimi max. Gr/Ton Klinker 20 16,25 20
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı min % 90 91,8 90