Kapsam
Hedef
2022 Yılı Hedef 2022 2023 Yılı Hedef
Gerçekleşen
TS EN ISO 14001 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı max. Kg 840 864 860
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 20 14,6 18
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 800 627,8 800
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 100 15,7 100
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı min % 2,5 0,6 0,5
Alternatif hammadde kullanım miktarı min.ton/yıl 375.000 410.196 275.000
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimi max. Gr/Ton Klinker 20 17,75 20
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı min % 90 89 90