Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

244
2021 YILI Çevre Yönetim Sistemi Hedefleri
Kapsam Hedef 2020 Yılı Hedef 2020
Gerçekleşen
2021 Yılı Hedef
TS EN ISO 14001 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı  max. Kg 850 825 840
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 20 Fırın 1 :8
Fırın 2:15
Fırın 3: 16
20
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 800 Fırın 1 :645
Fırın 2:627
Fırın 3: 555
800
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 100 Fırın 1 :6
Fırın 2:7
Fırın 3: 35
100
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı min % 3 2,3 2,5
Alternatif hammadde kullanım miktarı min.ton/yıl 350.000 354.835 350.000
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimini 19,32 gr/ton klinker değerinin altında tutmak max. gr/ton 23 19,8 19
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı min % 90 92 90