2022 YILI Çevre Yönetim Sistemi Hedefleri
Kapsam Hedef 2021 Yılı Hedef 2021 2022 Yılı Hedef
Gerçekleşen
TSE EN ISO 14001 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı max. Kg 840 845 840
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 20 13,7 20
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3  800 668,6 800
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 100 14,63 100
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı min % 2,5 1,4 2,5
Alternatif hammadde kullanım miktarı min.ton/yıl 350.000 430.686 375.000
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimi max. Gr/Ton Klinker  20 18 20
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı min % 90 90 90