Sıfır Atık

SIFIR ATIK POLİTİKASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ

Fabrika genelinde ve idari alanlarda oluşmakta olan atıkların yönetimi ve düzenli depolamaya gönderilen atık miktarının %10’un altında tutulması hedefiyle, atıkların tamamının geri dönüşüm ve geri kazanımının sağlanması için Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticiliği koordinatörlüğünde;

  • Atık ayrıştırma sistematiğini kurduk.

  • Atık ayrıştırma konteynerlerini artırdık.

  • Çalışanlara eğitim vererek bilinç düzeylerini artırdık.

  • Düzenli denetim ve kontroller yaptırdık.

  • Atıkları geri dönüşüm ve geri kazanım tesislerine gönderdik.

Atık ayrıştırmanın yanlış yapılması gibi zorluklar yaşanmasına rağmen bu problemi düzenli kontroller ve eğitimlerle aştık.