Nuh Çimento Karbon Azaltım Hedefleri

2030 2050
Kapsam 1 Klinker kg CO2/ton Klinker 739 696
Çimento kg CO2/ton Çimento 680 640
Çimentomsu kg CO2/ton Çimentomsu 618 561
2017 Yılına göre azaltım Oranı % 21% 30%
Kapsam 1+2 Klinker kg CO2/ton Klinker 783 696
Çimento kg CO2/ton Çimento 720 640
Çimentomsu kg CO2/ton Çimentomsu 655 561
2017 Yılına göre azaltım Oranı % 22% 35%
2017 Yılına göre azaltım Oranı (Karbon Yakalama Dahil) % 22% 100%
* 2050 Yılında Karbon Yakalama ile kalan emisyonlar tutularak karbon net zero hedefi konulmuştur.
* 2030’a kadar %22 azaltım hedefimiz doğrultusunda yıllık 2.25 % azaltım hedeflemekteyiz