NUH ÇİMENTO BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz bütün yatırım ve faaliyetlerimizde ;

  • Tesislerimizi, çalışma yerlerimizi belirlerken biyoçeşitlilik alanlarının, doğayı özel koruma bölgesindeki alanların ve tarihi/kültürel alanların varlığına dikkat etmeyi, bu alanlarda tesis kurulmaması,
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için çevre açısından zararlı olan atıkları alternatif yakıt ve hammadde kapsamında kullanarak ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olunması,
  • Biyoçeşitlilikle ilişkili unsurların iş stratejilerine entegre edilmesi,
  • Faaliyetlere başlamadan önce biyoçeşitlilik açısından bir ön değerlendirme yapılarak faaliyetin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi,
  • Faaliyetlerimizin olduğu bölgelerde biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması,
  • İlgili tüm ulusal mevzuata uyulması ve ilgili ulusal strateji ve eylem planlarına katkı sağlanması,

İlkeleri ile biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması yönünde çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.