Sürdürülebilirlik Yönetimi Yapısı

Hızla değişen dünya ve oluşan yeni dünya düzenine ayak uydurmak amacıyla CEO’muzun çizdiği vizyonla birlikte, sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi, Genel Müdürümüzün başkanlık yaptığı ve 2021’de kurduğumuz Sürdürülebilirlik Komitesi ile yeniden tasarladık ve yapılandırdık. Daha önce Genel Müdürümüze bağlı olarak faaliyet gösteren yapı, yine Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı olan Genel Müdürümüz aracılığıyla doğrudan CEO ve Yönetim Kuruluna bağlı olarak çalışmaya başladı.

Sürdürülebilirlik Komite Başkanına bağlı İzleme ve Raporlama Birimi ile Entegre Faaliyet Raporu Hazırlama Komitesi yapısının kurarak faaliyetlerimizin vizyonumuza uygun bir şekilde yürütülmesini amaçladık. Çevre ve Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları ve Finans bölümlerinden yöneticilerimizin oluşturduğu Entegre Faaliyet Raporu Hazırlama Komitesi ve performans izleme ve raporlamadan sorumlu Çevre ve Sürdürülebilirlik Müdürümüz, odak alanlarımıza yönelik projeler geliştiren altı çalışma grubuna liderlik yapıyor. Bu altı çalışma grubuna ve gündemlerini oluşturan konulara yönelik detaylar aşağıdaki şemada yer alıyor. İzleme ve raporlama kapsamında aylık periyotlarla çalışma grupları ile düzenli toplantılar organize ediyor, yıllık entegre faaliyet raporu kapsamında yılda iki toplantı gerçekleştiriyoruz.

Raporumuzda yer alan ve kurumsal hedeflerimizi destekleyen tüm sürdürülebilirlik hedeflerimizi bu ekiple takip ediyor ve performansımıza yönelik gelişmeleri Genel Müdürümüze yılda en az iki kez olmak üzere düzenli olarak raporluyoruz.

Nuh Çimento’da Sürdürülebilirlik Yönetimi

Nuh Çimento Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Etkilerimiz