Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi

Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği, iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz, tüm kilit paydaşlarımıza değer sunan ekonomik performansımız, uluslararası piyasadaki konumumuz ve başta enerji ve emisyon yönetimi başlıklarında olmak üzere tüm çevresel etkilerimizi azaltma kapsamında yönetiyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi, tüm dünyada yükselen enerji maliyetleri sebebiyle alternatif enerji ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymamız sonucunda bu çerçevede yıllar önce oluşmaya başladı. Sürdürülebilirlik projeleri bu anlamda şirketimizin günlük faaliyetleri olarak yönetilirken, hedeflerimiz de bu çatı altında şekillendi. Son yıllarda iklim değişikliğinin sonuçlarını yoğun olarak hissetmemiz ve gelişen uluslararası regülasyonlar stratejimizi iklim riskleri odaklı bir yaklaşımla yönetmeye başlamamızda etkili oldu.

Nuh Çimento’da Sürdürülebilirlik Yönetimi

Nuh Çimento Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Etkilerimiz