Sürdürülebilirlik Yönetimi

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi

Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği, iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz, tüm kilit paydaşlarımıza değer sunan ekonomik performansımız, uluslararası piyasadaki konumumuz ve başta enerji ve emisyon yönetimi başlıklarında olmak üzere çevresel etkilerimizi azaltma kapsamında yönetiyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi, tüm dünyada yükselen enerji maliyetleri sebebiyle alternatif enerji ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymamız sonucunda bu çerçevede yıllar önce oluşmaya başladı. Sürdürülebilirlik projeleri bu anlamda şirketimizin günlük faaliyetleri olarak yönetilirken, hedeflerimiz de bu çatı altında şekillendi.

Nuh Çimento’da Sürdürülebilirlik Yönetimi
Nuh Çimento Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Etkilerimiz
Degerzinciri