Yalın ve modern organizasyon yönetim tarzını benimsemiş olan şirketimiz; hedefimize ulaşabilecek yapıda yaratıcılığa sahip ve işe uygun nitelikteki insan kaynaklarını, tamamen objektif değerlendirme kıstasları ile seçmektedir. Her bir çalışanımızın eğitimi ve gelişimi şirketimizde temel bir yönetici sorumluluğu olarak benimsenmiştir. Çalışanlarımızın performans planlarının değerlendirilmesi ile yatay ve dikey atamalarda fırsat eşitliği ve adaletin sağlanması temel prensibimizdir.

Tüm Grup Şirketlerimizde, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Enerji Verimliliği konularında yasal gerekliliklere tam uyum sağlanarak çalışanların farkındalıkları arttırılmaktadır.

Şirketimizin şeffaf ve yalın organizasyon yapısı içerisinde tüm çalışanlarımızın sorun, istek ve önerilerini üst kademelere rahatlıkla iletmektedirler. Yönetim kararları ile firma içi faaliyetler gibi konularda bilgi akışı ve güncelliği sağlanmaktadır.

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlar ve sektördeki teknik ve idari gelişmeler takip edilerek, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve üvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri kapsamında değerlendirilerek güncellenmektedir. Bütün gelişmeler eğitim ve bilinçlendirme programları ile çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza duyurulmakta ve çalışanların katılımı sağlanmaktadır.

UNDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi

İNSAN KAYNAKLARI FORMU


Bu formu eksiksiz doldurunuz. Vereceğiniz bilgilerin gizli kalacağını önemle belirtiriz. Bu İş Başvuru Formunda verdiğiniz bilgilerin, yazdıklarınızın tarafınızla gelecekte yapılacak bir iş sözleşmesine kaynak oluşturacağını, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde iş sözleşmesinin feshedileceğini, Nuh Çimento Grup Şirketlerinde ileride oluşabilecek pozisyonlarda da kullanılmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun şekilde saklanmasını formu doldurarak onaylamış olursunuz.