Dünden Bugüne Nuh Çimento

1966 – Şirketin Kuruluşu

1966 – Şirketin Kuruluşu

Fabrika temelinin atılması

1968 – Temellerin Atılması

1.Fırın Klinker Üretim Hattı’nın temelleri atıldı.

1969 – Tesis Açılışı

1969 – Tesis Açılışı

400.000 Ton / Yıl Kapasiteli 1. Fırın Klinker Üretim Hattı ile Klinker Öğütme Tesislerinin Kurulması

1973 – II. Fırın Hattı

2.Fırın Klinker Üretim Hattı’nın yapım çalışmaları başlandı. Yatırım sonunda yıllık 800.000 ton/yıl kapasiteye ulaşıldı.

1982 – Kömür Değirmenleri

1982 – Kömür Değirmenleri

2 adet kömür değirmeninin yapımı ve yakıt sisteminin yenileme çalışmaları tamamlanarak verimliliğimiz arttı.

1987 – 3. Çimento Değirmeni

1987 – 3. Çimento Değirmeni

180 ton/saat kapasiteli Çimento Değirmen’inin kurulmasıyla üretim hacmimiz arttı.

1990 – 1 Nolu Fırın Prekalsinasyon Ve Kapasite Artışı

Günlük klinker üretim kapasitesi 1200 t/gün’ den 2800 t/gün’e çıkartılmıştır.

1991 – Homojene Sistemi

1.500 ton/saat kapasiteli kırıcı ve 50.000 ton kapasiteli ön homojene tesisinin kurulması

1994 – Tras Değirmeni

1994 – Tras Değirmeni

125 Ton / Saat Kapasiteli Tras Değirmeni ve Gammametrics Online Analizörün Devreye Alınması

1995 – II. Nolu Fırın Prekalsinasyon Ve Kapasite Artışı

II.nolu Fırın kapasitesinin 1200ton/gün’den 3200 ton/gün’e çıkartılmıştır. yıllık toplam 2.100.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşıldı.

1997 – Otomatik Gemi Yükleme

Özellikleri ile Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen yer altı tüneli ve boru konveyör aracılığıyla 1400 ton/saat kapasiteli çimento ve klinkerin otomatik olarak gemiye yüklenmesine imkan veren sisteme geçildi.

1999 – Boşaltma Vincinin Devreye Alınması

1999 – Boşaltma Vincinin Devreye Alınması

650 ton/saat kapasiteli çok amaçlı boşaltma vinci devreye alındı.

2002 – Tras, Alçı Stokholü Ve Bant

400 ton/saat kapasiteli kırıcı ve 20.000 ton kapasiteli alçı,tras ve yardımcı hammaddeler stokholü devreye alındı.

2003 – İskele Uzunluğu

İskelelerin 250 m olan uzunluğu 593 m’ye, 25.500 m2 olan alanı 57.000 m2’ye çıkarıldı.

2005 – 3. Klinker Üretim Hattı

2005 – 3. Klinker Üretim Hattı

2.000.000 ton/yıl kapasiteli III. Klinker Üretim Hattının devreye alınarak toplam kapasitenin 4.100.00 ton/yıla çıkarıldı.

2007 – 8 Nolu Çimento Silosu

2007 – 8 Nolu Çimento Silosu

28.000 ton Stoklama ve yükleme kapasitesinin

2007 – Deniz Suyu Arıtma Tesisi

600m³ saat deniz suyundan temiz su üretilmesi

2007 – Online Baca Gazı Verileri İzleme

2007 – Online Baca Gazı Verileri İzleme

Baca gazı verileri online izleme sistemi kuruldu.

2008 – Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi (Andritiz)

2008 – Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi (Andritiz)

250 ton/gün kapasiteli yaş çamurun kurutma için gerekli sıcak gaz atık baca gazından beslenmekte. 50 ton/gün kuru çamur üretilmekte ve yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu sayede 25 t/gün kömür tasarrufu yapılmakta ayrıca bertaraf hizmet bedeli de alınmaktadır.

2009 – 4 Nolu Çimento Değirmeni

2009 – 4 Nolu Çimento Değirmeni

Cem1 4000 cm² blain 220t/h Çimento Öğütme kapasitesine artırıldı. toplam öğütme kapasitesi 525 t/h çıktı

2011 – 7 Elektro Filtrenin Torbalı Filtreye Dönüşümü

Elektro statik filtrelerden 50 mg/Nm³ olan emisyon değerini 10 mg/Nm³ altına indirildi, ayrıca enerji dalgalanmalarında çevreye bırakılan serbest toz salınımı engellendi.

2012 – Atık Yakma Sistemi (RDF)

5 t/h kırpılmış atık yakmakla yaklaşık 2.5 t/h kömür tasarrufu sağlanmakta, ayrıca RDF alımı Kömür alımına göre 10 kat daha uygun olmaktadır.

2013 – 5 Kollu Döner Big Bag Tesisi

2013 – 5 Kollu Döner Big Bag Tesisi

70 t/h big bag doldurma kapasitesine ulaşmıştır

2013 – Petrokok Bunkeri (150³)

2013 – Petrokok Bunkeri (150³)

5 Nolu kömür değirmeninde 50 t/h petrokok öğütülmesine başlandı

2014 – Flyash Tesisi

2014 – Flyash Tesisi

2 nolu farin ve 3 nolu farin değirmenine 12 t/h uçucu kül beslenmesi
Klinker pişirmesinde alüminyum ve demir kaynağının kalitesinin artırılması

2014 – SNCR Amonyak Tankı (150 ³)

2014 – SNCR Amonyak Tankı (150 ³)

800 litre/saat kapasite amonyak besleme sistemi
Bacadan atılan NOX gazı 1400 mg/Nm³ den 700-800 mg/Nm³’ e düşürülmüştür.

2016 – 2 Nolu Farin Değirmeni Seperatör Modifikasyonu

Ortalama 275 ton/saat kapasite ile çalışmakta olan 2.farin değirmeninde seperatör modifikasyonu gerçekleştirilmiş olup kapasitenin 290 ton saate çıkması ve bunun yanı sıra enerjide %5 tasarruf sağlanması beklenmektedir.

2016 – 3. Fırın Kalsinatör Modernizasyonu

2016 – 3. Fırın Kalsinatör Modernizasyonu

Kalsinatör büyütme projesi ile 3. Fırınımız %100 petrokok ve atık yakma kabiliyeti kazanmıştır. Kalsinatör projesi ile 3. Fırın hattında 3 kat daha fazla atık yakılabilmektedir.

2017 – 1 Nolu Fırın Kapasite Artışı

2017 – 1 Nolu Fırın Kapasite Artışı

Klinker üretim kapasitesini 2800 ton/gün den 3200 ton/gün’ e çıkarıldı
Klinker çıkış sıcaklığı 65 ° +ortam sıcaklığı maksimum olacak
Spesifik ısı tüketimi 800 kcal/kg klinker değerinin altına çekilmesi

2017 – 4 nolu Çimento Değirmeni Modifikasyonu (Yatırım Devam Ediyor)

2017 – 4 nolu Çimento Değirmeni Modifikasyonu (Yatırım Devam Ediyor)

Şu an (mevcut durumda) 4 Nolu Çimento Değirmeninde, Cem1 4000 cm² blaine de 220t/h Çimento öğütülmektedir.

5 Nolu Çimento Değirmeni (roller pres) yatırımı tamamlandığında, 4 ve 5 Nolu Çimento Değirmenleri beraber çalışarak 408 t/h üretim kapasitesine ulaşacak ve 53 kWh/t enerji tüketimi, 38 kWh/t düşürülecektir.

2017 – 9 Nolu Çimento Silosu (Yatırım Devam Ediyor)

2017 – 9 Nolu Çimento Silosu (Yatırım Devam Ediyor)

28.000 ton Stoklama ve yükleme kapasitesinin artırılması

2017 – Tras Değirmeni Seperatör Modifikasyonu

Yüksek fırın cürufu 3800 ortalama blain den 4500 ~ 4800 blain aralığına çıkarıldı.