Su Ayak İzimiz

ATIK SU DEŞARJI

Tesis çevresinde atık su deşarjı sebebiyle etkilenebilecek tek su kaynağı ve doğal yaşam alanı Marmara Denizi’dir. Bu alan ulusal ya da uluslararası bir koruma alanı içinde değildir. Proses atık suyumuz mevcut değildir. Saha suları, yüzey suları ve kanalizasyon sularını arıtıldıktan sonra bir bölümünü denize deşarj ediyoruz.

2020 yılında arıtma tesisinden çıkan suyun (yaklaşık 214 bin m3) %30’unu (yaklaşık 64 bin m3) saha suyu sulama ve tozsuzlaştırma amaçlı yeniden kullandık. Önümüzdeki yıllarda fırınlara besleme amaçlı da kullanarak bu oranı artırmayı hedefliyoruz.

EVSEL ARITMA ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ
Yapılan Analiz Sınır Değer Birim 2018 Yılı Ortalama Değer 2019 Yılı Ortalama Değer 2020 Yılı Ortalama Değer
Askıda Katı Madde (AKM) 70 mg/L 35,3 43,9 23,3
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) 50 mg/L 28,1 32,2 26,2
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 180 mg/L 98,3 116,9 69,5
pH 6-9 7,9 7,9 7,3

SAHA SUYU ÇÖKTÜRME HAVUZU ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ
Yapılan Analiz Sınır Değer* Birim 2018 Yılı Ortalama Değer 2019 Yılı Ortalama Değer 2020 Yılı Ortalama Değer
Askıda Katı Madde (AKM) 100 mg/L 49,8 33,1 17,4
ZSF (Balık Biyodeneyi) 20 mg/L 2,3 <1 1,6
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 200 mg/L 116,6 100,0 21,0
Krom (VI) 0.3 mg/L 0,1 0,1 0,0
pH 6-9 8,1 7,9 7,6
Renk 280 Pt-Co 27,8 33,0 31,6
Yağ ve Gres 10 mg/L 9,0 <10 0,2