Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında ürettiği çimento ve klinkerin kalitesi konusunda Nuh Çimento son derece hassastır. Üretimde son teknolojiye yatırımda hiçbir zaman tereddüt etmeyen Nuh Çimento, aynı hassasiyeti kaliteye yatırım konusunda da göstermektedir.

  • Hammadde bileşimi hammadde bantlarındaki gama-ışını analizörleri ile 5 dakikada 1 kez anında analiz edilmekte ve hammadde bileşimi 24 saat boyunca otomatik olarak ayarlanmaktadır.
  • Kalite Kontrol Laboratuvarı’ nda günde ortalama 100 civarında kimyasal analiz XRF (“X-Ray Fluorescence”) ile yapılarak üretimin daha sonraki aşamalarına yön verilmektedir.
  • Aynı şekilde 24 saat boyunca ya da gün içinde gerçekleştirilen fiziksel ve mekanik test ve analizler ile kalite yakından takip edilmekte ve gerekiyorsa prosese zamanında müdahale edilmektedir.
  • Fırında yakılan kömür düzenli olarak analiz edilmekte ve üretim yönlendirilmektedir.
  • Kalite Kontrol Laboratuvarı’ nda kısmen otomasyona geçilmiştir. Üretimin bazı aşamalarından numune laboratuvara otomatik olarak gelmekte, hazırlanmakta ve yine otomatik olarak kimyasal analize alınmaktadır.
  • Nuh Çimento’ nun kalite kontrolde gerek teknolojiye yatırımı gerekse deneyimli kadroya sahip oluşu tüm ürünlerinin kalitesine yansımaktadır.
  • Nuh Çimento tüm ürünlerinde E.C. Uygunluk Belgesi’ ne sahiptir.
  • Nuh Çimento ürünleri Kalite ve Çevre kurulu tarafından CE işaretini kullanma hakkında sahiptir.Ayrıca CEM I 52,5 N tipi çimentomuzda AFNOR tarafından belgelenmiş olup NF işaretini kullanma hakkına sahiptir. KÇK ve AFNOR tarafından ayrı ayrı fabrikamız sürekli olarak denetlenmektedir.