Çimento

CEM I 42.5 R-SR5

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

10/01/2018

GÜNCELLEME

CEM I 42,5R – SR5; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak normal portland çimentoların kullanıldığı yerlerde kullanılabileceği gibi, C3A miktarının %5’in altında olması dolayısı ile baraj inşaatları, tüneller, liman inşaatları, sulama kanalları, yapı kimyasalları gibi sülfatli sulara maruz kalan ortamlarda kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
Priz Başlangıcı130 - 180min.60dakika
Priz Sonu170 - 240dakika
Özgül Ağırlığı3,19 - 3,23-g/cm3
Hacim Genleşmesi0 - 2maks.10mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine)3500 - 3800-cm2/g
Litre Ağırlığı960 - 1020-g/l
2 günlük dayanım23,0 - 27,0min.20MPa
28 günlük dayanım53,0 - 58,0 42.5-62.5MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
SO32,20 - 2,70maks.4%
MgO1,20 - 1,80-%
Kızdırma Kaybı1,20 - 2,10maks.5%
Çözünmeyen Kalıntı0,20 - 0,80maks.5%
Cl-<0.01maks.0.1%
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O0,40 - 0,70-%
Serbest Kireç1,00 - 1,50-%
C3A2,50 - 5,00maks.5%
2C3A+C4AF19,0 - 23,0maks.25%
C3S50,0 - 58,0%

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

10/01/2018 tarihinde güncellenmiş olup 2017 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM II/A-P 42.5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

10/01/2018

GÜNCELLEME

Standardlarında tanımlanmış oranda (en çok % 20) mineral katkı maddeleri ( tras ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; su ile karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak portland çimentonun kullanıldığı tüm uygulamalarda kullanılabilir. Hidratasyon ısısı göreceli olarak portland çimentoya göre daha düşüktür. Sülfat ve/veya klorür vb. iyon içeren agresif ortamlarda yapılan beton işlerinde kullanılması uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
Priz Başlangıcı140 - 200min.60dakika
Priz Sonu180 - 250dakika
Hacim Genleşmesi0 - 2maks.10mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine)4300 - 4800-cm2/g
Litre Ağırlığı880 - 960-g/l
2 günlük dayanım24,0 - 28,0min.20MPa
28 günlük dayanım53,0 - 58,042.5-62.5MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
SO32,40 - 3,00maks.4%
Cl-<0.01maks.0.1%

Dökme ve 50 kg' lık torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

10/01/2018 tarihinde güncellenmiş olup 2017 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM IV/B (P) 32.5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

10/01/2018

GÜNCELLEME

Standardlarında tanımlanmış oranda (en çok % 55) mineral katkı maddeleri ( puzolan ) ile portland çimentosu klinkerinin belirli miktarda priz düzenleyici (alçıtaşı) ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen; su ile karıştırıldıktan bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Portland çimento (CEM I 42,5 R ve CEM I 52,5 N) ile portland puzolanlı çimentoya (CEM II/A-P 42,5 R) göre daha geç dayanım kazanır. Su/çimento oranları da göreceli olarak daha yüksektir. Alkali – agrega reaksiyonuna ve kimyasal dış etkilere karşı daha dayanıklıdır. Genel olarak yapılarda tamirat işlerinde, sıva yapımı ve yapı kimyasalları üretiminde kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
Priz Başlangıcı150 - 220min.75dakika
Priz Sonu200 - 280dakika
Hacim Genleşmesi0 - 2maks.10mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine)5000 - 6000-cm2/g
Litre Ağırlığı760 - 840-g/l
2 günlük dayanım12,0 - 16,0min.10MPa
28 günlük dayanım34,0 - 42,032.5 - 52.5MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
SO32,30 - 2,80maks.3.5%
Cl-<0.01maks.0.1%
Puzolanik ÖzellikOlumluDeneyi sağlar.

Dökme, 25 kg’ lık ve 50 kg’ lık torbaları olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

10/01/2018 tarihinde güncellenmiş olup 2017 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM 1 42.5 R

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

10/01/2018

GÜNCELLEME

Portland çimento; kalker, marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddelerin uygun oranda karıştırılıp, öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; su ile karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür. Genel olarak yüksek dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda, prefabrik yapılarda, tünel – kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Fiziksel Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
Priz Başlangıcı135 - 180min.60dakika
Priz Sonu190 - 230dakika
Özgül Ağırlığı3,16 - 3,21-g/cm3
Hacim Genleşmesi0 - 2maks.10mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine)3500 - 4000-cm2/g
Litre Ağırlığı980 - 1030-g/l
2 günlük dayanım26,0 - 30,0min.20MPa
28 günlük dayanım56,0 - 61,0 42.5-62.5MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh ÇimentoStandardBirim
SO32,40 - 3,00maks.4%
MgO1,40 - 2,00-%
Kızdırma Kaybı2,00 - 2,80maks.5%
Çözünmeyen Kalıntı0,20 - 0,80maks.5%
Cl-<0.01maks.0.1%
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O0,40 - 0,80-%
Serbest Kireç1,00 - 1,80-%

Dökme ve 50 kg'lik torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

10/01/2018 tarihinde güncellenmiş olup 2017 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

CEM 1 52.5 N

ÜRÜN

TS EN 197-1:2012

STANDART

10/01/2018

GÜNCELLEME

Portland Çimento ; kalker marn, kil, demir cevheri, pirit külü, boksit, vb. hammaddenin uygun oranda karıştırılıp öğütülerek, pişirilmesi sonucu elde edilen klinkerin, bir miktar priz düzenleyici (genellikle alçıtaşı) ile birlikte öğütülmesinden oluşan; suyla karıştırıldıktan belirli bir süre sonra donarak dayanım kazanan üründür.

Genel olarak yüksek erken dayanım gerektiren yapılarda, soğuk havada dökülen betonlarda,prefabrik yapılarda, tünel-kalıp uygulamalarında, yapı kimyasalları üretiminde ve temel betonları uygulamalarında kullanılır.

Ayrıca minerolojik yapısı klorür iyonlarının bulunduğu ortamda sülfat iyonlarına dayanıklılık özelliği kazandırdığından deniz suyunda kullanıma uygundur.

Fiziksel Özellikler

Nuh ÇimentoStandard(1)Birim
Priz Başlangıcı135 - 180min.45dakika
Priz Sonu180 - 230dakika
Özgül Ağırlığı3,16 - 3,21-g/cm3
Hacim Genleşmesi*0 - 2maks.5mm.
Özgül Yüzey Alanı (Blaine)3500 - 4000-cm2/g
Litre Ağırlığı940 - 1000-g/l
2 günlük dayanım26,0 - 31,0min.20MPa
28 günlük dayanım56,0 - 63,0min.52.5MPa

Kimyasal Özellikler

Nuh ÇimentoStandard(1)Birim
SO3*2,20 - 2,60maks.3%
S2-*0,00maks.0.20%
MgO*1,20 - 1,80maks.3%
Al2O3*4,50 - 5,10maks.8
Kızdırma Kaybı1,90 - 2,80maks.5%
Çözünmeyen Kalıntı0,10 - 1,00maks.5%
Cl-<0.01maks.0.1%
Toplam Alkali Na2O + 0.658 K2O0,40 - 0,80-%
Serbest Kireç0,80 - 1,50-%
C3A*5,00 - 8,00maks.10%
[C3A + 0.27 C3S]*19,0 - 22,5maks.23.5%

(1) Çimento: Fransız standardı NF P 15-317′ ve göre deniz suyuna dayanıklı olarak üretilmektedir. O nedenle yanında “*” işareti olan özellikler; NF P 15-317′ göre getirilmiş sınırlamalardır.

Dökme ve 50 kg'lik torbalı olarak piyasaya arz edilmektedir.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ürünümüz TS EN 197-1:2012' e göre Kalite ve Çevre Kurulu tarafından belgelendirilmiştir olup CE işaretini kullanma hakkına sahiptir.

KALİTE KONTROL

Mahir Duran - Pazarlama Müdürü Dahili Tel 2018

BİLGİ İÇİN

10/01/2018 tarihinde güncellenmiş olup 2017 yılı paketleme analiz sonuçlarını içermektedir.

GÜNCELLEME

Yukarıda tanımlanan ürün spesifikasyonları yalnızca müşteriyi bilgilendirme amacı taşımakta olup firmamıza herhangi bir sorumluluk yüklememektedir.

Çimentonun TarihiUygarlıkların ilk oluşumundan beri taşları katı şekle sokulmuş bir halde bağlayacak bir malzeme aranmıştır. Asurlular ve Babilliler bu amaçla kili kullanmışlar, Mısırlılar’ da Piramit gibi yapıların inşasında bağlayıcı malzeme olarak kireç ve alçıtaşı harcını geliştirmişlerdir. Yunanlılar bağlayıcı malzemeleri daha fazla geliştirmiş ve sonunda Romalılar sürekli dayanıklılık sağlayan yapılar üreten çimentoyu kullanıma sunmuşlardır. Roma forumundaki bina temellerinin çoğu bazı yerlerde 3,5 metre derinliğinde harç formunda inşa edilmiştir. M.Ö.27 civarında inşa edilen büyük Roma hamamları, Kolezyum, ve büyük Konstantin Bazilikası çimento harcının kullanıldığı erken Roma mimarisi örneklerindendir.