Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik

Çevreci

Nuh Çimento Sanayi A.Ş., ürettiği ürünün kalitesi, kapasitesinin büyüklüğü, teknolojik gelişmeleri üretim aşamalarına yansıtmada öncü olmasının yanında yatırımlarında çevresel faktörleri dikkate alan bir tutum sergilemektedir.

Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi

Deniz Suyu Arıtma

Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi

250 ton/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel arıtma tesislerinin çamurlarını alternatif yakıta çevirerek Türkiye’nin en büyük kapasiteli arıtma çamuru kurutma tesisi 2009 yılında devreye alınmıştır.

Deniz Suyu Arıtma 

Fabrikamız, 600m3/saat kapasiteli deniz suyu arıtma ve kullanım suyuna çevirme tesisine sahiptir.

Biyolojik Paket Arıtma

1200 kişi/gün kapasiteli biyoloji paket arıtma tesisi devreye alınmıştır.

Online Emisyon Takip Sistemi

Online gaz ve toz analizörleri ile anlık emisyon takibi yapılmaktadır.

Atık Ayırma ve Depolama

Tesisimizde, sanayi atıklarını kaynağında ayırma ve depolama işlemi düzenli olarak yapılmaktadır.

Elektro Filtreler ve Toz Emisyonu

Ana emisyon kaynaklarında bulunan elektro filtreler torbalı filtreye dönüştürülerek toz tutma veriiminde artış sağlanmıştır.

Liman Filtreleme Ünitesi

Liman tozsuzlaştırma bunkeri kurularak yükleme ve boşaltma esnasında çıkan toz emisyonları engellenmiştir.

Arıtma Çamuru Besleme Sistemi

5 ton / Saat

Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Sistemi

5 ton / Saat

Yenilenen her araç ve ekipmanlarda ve yeni yatırımlarda her zaman çevresel faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.