Nuh Çimento Sanayi A.Ş. “İMSAD” Üyesi Oldu

Yılın Verimli İşçi ve İşvereni Ödülü
31 Ekim 2006
Nuh Çimento İlköğretim Okulu Açıldı
28 Şubat 2007

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Aralık 2006 tarihi itibari ile İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) üyeleri arasında yerini aldı. İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, 22 yıllık geçmişe sahip, köklü bir sivil toplum örgütüdür. Derneğin üyeleri, Türk İnşaat sanayisinin kendi alanında lider ve dünya markası olmuş veya olmak yolunda ilerleyen kuruluşlardan oluşmaktadır.

İMSAD’ın amacı;
Türkiye’de inşaat sanayisinin ve ilgili sektörlerinin gelişmesi ve büyümesini sağlamak, sektörde kuralların oluşturulması ve uygulanmasına yönelik katkı sağlamak,
• Toplum bilincini geliştirmek,
• Etik kurallara uygun iş yapmayı özendirmek,
• Sektörün bütününün çıkarlarını gözetmek,
• Sektörü yurtiçi ve yurtdışında temsil etmek,
Üyelere ve sektördeki kuruluşlara değer katacak hizmet ve ürünler sunmaktır.
İMSAD’ın hedefi, sektörünün en üst kuruluşu olarak sektörün ve ülkenin gelişimine katkı sağlamak ve bu hedefe ulaşmayı zorlaştıran engellerin ortadan kalkması için çalışmaktır.
İMSAD, inşaat malzemesi sanayinde birçok alt sektöre ilişkin derneklerle de yakın ilişki ve işbirliği içinde çalışmalarını yürütmektedir. Son yıllarda derneğin yapmış olduğu faaliyetler sektörün gelişmesi ve ilerlemesi yönünde öncü olmuştur.