Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi

Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği, iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz, tüm kilit paydaşlarımıza değer sunan ekonomik performansımız, piyasadaki konumumuz ve çevresel etkilerimiz kapsamında yönetiyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi, tüm dünyada yükselen enerji maliyetleri sebebiyle alternatif enerji ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymamız sonucunda bu çerçevede yıllar önce oluşmaya başladı. Sürdürülebilirlik projeleri bu anlamda şirketimizin günlük faaliyetleri olarak yönetilirken, hedeflerimiz de bu çatı altında şekillenmeye başladı.

2017 yılından bu yana üst yönetimimizin de karar ve yönlendirmesiyle sürdürülebilirlik performansımızı daha kapsamlı olarak ve daha geniş bir paydaş kitlesine hitap edecek şekilde, bugün ve gelecekte paydaşlarımız için yaratacağımız değerleri de ortaya koyacak içerik ve formatta hazırlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz Genel Müdürümüze bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilirlik ve Çevre, İnsan Kaynakları ve Finans bölümlerinden yöneticilerimizin oluşturduğu bu grup liderliğinde, Hukuk, Denetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinin de desteğiyle sürdürülebilirlik kapsamında yapacağımız tüm çalışmaları daha sistematik bir şekilde yönetiyoruz. Raporumuzda yer alan ve kurumsal hedeflerimizi destekleyen tüm sürdürülebilirlik hedeflerimizi bu ekiple takip ediyor ve performansımıza yönelik gelişmeleri Genel Müdürümüze raporluyoruz.

Entegre Faaliyet Raporu
2019

Entegre Faaliyet Raporu
2018

Entegre Faaliyet Raporu
2017

Nuh Çimento’da Sürdürülebilirlik Yönetimi
Nuh Çimento Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Etkilerimiz

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürülebilirlik adına belirlediğimiz hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. İleriye dönük yeni projelerin ve çalışmaları dikkate alarak da birçok hedefimizi yükselttik. Ulaşamadığımız hedeflerimize yönelik açıklamalar ilgili hedefin altında yer alıyor.

NUH ÇİMENTO BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz bütün yatırım ve faaliyetlerimizde ;

  • Tesislerimizi, çalışma yerlerimizi belirlerken biyoçeşitlilik alanlarının, doğayı özel koruma bölgesindeki alanların ve tarihi/kültürel alanların varlığına dikkat etmeyi, bu alanlarda tesis kurulmaması,
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için çevre açısından zararlı olan atıkları alternatif yakıt ve hammadde kapsamında kullanarak ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olunması,
  • Biyoçeşitlilikle ilişkili unsurların iş stratejilerine entegre edilmesi,
  • Faaliyetlere başlamadan önce biyoçeşitlilik açısından bir ön değerlendirme yapılarak faaliyetin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi,
  • Faaliyetlerimizin olduğu bölgelerde biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması,
  • İlgili tüm ulusal mevzuata uyulması ve ilgili ulusal strateji ve eylem planlarına katkı sağlanması,

İlkeleri ile biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması yönünde çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Halim Tekkeşin        
Genel Müdür          

EVSEL ARITMA ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ
Yapılan Analiz Sınır Değer Birim 2018 Yılı Ortalama Değer 2019 Yılı Ortalama Değer
Askıda Katı Madde (AKM) 70 mg/L 35,3 43,9
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) 50 mg/L 28,1 32,2
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 180 mg/L 98,3 116,9
pH 6-9 7,9 7,9
SAHA SUYU ÇÖKTÜRME HAVUZU ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ
Yapılan Analiz Sınır Değer* Birim 2018 Yılı Ortalama Değer 2019 Yılı Ortalama Değer
Askıda Katı Madde (AKM) 100 mg/L 49,8 33,1
ZSF (Balık Biyodeneyi) 20 mg/L 2,3 <1
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 200 mg/L 116,6 100,0
Krom (VI) 0.3 mg/L 0,1 0,1
pH 6-9 8,1 7,9
Renk 280 Pt-Co 27,8 33,0
Yağ ve Gres 10 mg/L 9,0 <10
2020 YILI Çevre Yönetim Sistemi Hedefleri
Kapsam Hedef 2019 Yılı Hedef 2019
Gerçekleşen
2020 Yılı Hedef
TS EN ISO 14001 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı  max. Kg 850 842 850
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 20 Fırın 1 :3
Fırın 2:12
Fırın 3: 16
20
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 800 Fırın 1 :588
Fırın 2:478
Fırın 3: 488
800
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 100 Fırın 1 :56
Fırın 2:14
Fırın 3: 49
100
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı min % 3 2,2 3
Alternatif hammadde kullanım miktarı min.ton/yıl        350.000         353.037        350.000
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimini 19,32 gr/ton klinker değerinin altında tutmak max. gr/ton 23 11,91 19
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı min % 90 92 90

Uzun Vadeli Sera Gazı Azaltım Hedefi

Hedef Referans Yıl  Gerçekleşen Uzun Vadeli Hedef
2017 2018 2019 2032
Üretim kaynaklı oluşan sera gazı miktarını azaltmak 1 ton klinker üretimi için salınan CO2e miktarı (Kg) 857 850 842 820