Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi

Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği, iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz, tüm kilit paydaşlarımıza değer sunan ekonomik performansımız, uluslararası piyasadaki konumumuz ve başta enerji ve emisyon yönetimi başlıklarında olmak üzere çevresel etkilerimizi azaltma kapsamında yönetiyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi, tüm dünyada yükselen enerji maliyetleri sebebiyle alternatif enerji ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymamız sonucunda bu çerçevede yıllar önce oluşmaya başladı. Sürdürülebilirlik projeleri bu anlamda şirketimizin günlük faaliyetleri olarak yönetilirken, hedeflerimiz de bu çatı altında şekillendi.

Entegre Faaliyet Raporu

2020

2019

2018

2017

Nuh Çimento’da Sürdürülebilirlik Yönetimi
Nuh Çimento Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Etkilerimiz
Degerzinciri

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

244

NUH ÇİMENTO BİYOÇEŞİTLİLİK POLİTİKASI

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. olarak gerçekleştirdiğimiz bütün yatırım ve faaliyetlerimizde ;

  • Tesislerimizi, çalışma yerlerimizi belirlerken biyoçeşitlilik alanlarının, doğayı özel koruma bölgesindeki alanların ve tarihi/kültürel alanların varlığına dikkat etmeyi, bu alanlarda tesis kurulmaması,
  • Doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için çevre açısından zararlı olan atıkları alternatif yakıt ve hammadde kapsamında kullanarak ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olunması,
  • Biyoçeşitlilikle ilişkili unsurların iş stratejilerine entegre edilmesi,
  • Faaliyetlere başlamadan önce biyoçeşitlilik açısından bir ön değerlendirme yapılarak faaliyetin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi,
  • Faaliyetlerimizin olduğu bölgelerde biyoçeşitliliğin korunmasına katkı sağlanması,
  • İlgili tüm ulusal mevzuata uyulması ve ilgili ulusal strateji ve eylem planlarına katkı sağlanması,

İlkeleri ile biyoçeşitliliğin korunması ve artırılması yönünde çalışmalarımıza yön vermekteyiz.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.        

EVSEL ARITMA ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ
Yapılan Analiz Sınır Değer Birim 2018 Yılı Ortalama Değer 2019 Yılı Ortalama Değer 2020 Yılı Ortalama Değer
Askıda Katı Madde (AKM) 70 mg/L 35,3 43,9 23,3
Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) 50 mg/L 28,1 32,2 26,2
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 180 mg/L 98,3 116,9 69,5
pH 6-9 7,9 7,9 7,3

SAHA SUYU ÇÖKTÜRME HAVUZU ÇIKIŞI DEŞARJ DEĞERLERİ
Yapılan Analiz Sınır Değer* Birim 2018 Yılı Ortalama Değer 2019 Yılı Ortalama Değer 2020 Yılı Ortalama Değer
Askıda Katı Madde (AKM) 100 mg/L 49,8 33,1 17,4
ZSF (Balık Biyodeneyi) 20 mg/L 2,3 <1 1,6
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) 200 mg/L 116,6 100,0 21,0
Krom (VI) 0.3 mg/L 0,1 0,1 0,0
pH 6-9 8,1 7,9 7,6
Renk 280 Pt-Co 27,8 33,0 31,6
Yağ ve Gres 10 mg/L 9,0 <10 0,2
2021 YILI Çevre Yönetim Sistemi Hedefleri
Kapsam Hedef 2020 Yılı Hedef 2020
Gerçekleşen
2021 Yılı Hedef
TS EN ISO 14001 1 ton klinker üretimi için salınan CO2 miktarı  max. Kg 850 825 840
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında Toz Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 20 Fırın 1 :8
Fırın 2:15
Fırın 3: 16
20
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında NOx Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 800 Fırın 1 :645
Fırın 2:627
Fırın 3: 555
800
Fırın 1-2-3 Ana Bacalarında SO2 Emisyonu yıllık ortalama değeri max. mg/Nm3 100 Fırın 1 :6
Fırın 2:7
Fırın 3: 35
100
Alternatif yakıt kullanımının toplam yakıt tüketimine oranı min % 3 2,3 2,5
Alternatif hammadde kullanım miktarı min.ton/yıl 350.000 354.835 350.000
Ton Klinker Başına düşen yağ tüketimini 19,32 gr/ton klinker değerinin altında tutmak max. gr/ton 23 19,8 19
Geri kazanıma gönderilen atıkların toplam çıkışı yapılan atıklara oranı min % 90 92 90

Uzun Vadeli Sera Gazı Azaltım Hedefi

Hedef Referans Yıl  Gerçekleşen Uzun Vadeli Hedef
2017 2018 2019 2020 2032
Üretim kaynaklı oluşan sera gazı miktarını azaltmak 1 ton klinker üretimi için salınan CO2e miktarı (Kg) 857 850 842 825 820