Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yönetimi

Nuh Çimento olarak sürdürülebilirliği, iş sağlığı güvenliği hedeflerimiz, tüm kilit paydaşlarımıza değer sunan ekonomik performansımız, piyasadaki konumumuz ve çevresel etkilerimiz kapsamında yönetiyoruz.

Şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisi, tüm dünyada yükselen enerji maliyetleri sebebiyle alternatif enerji ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duymamız sonucunda bu çerçevede yıllar önce oluşmaya başladı. Sürdürülebilirlik projeleri bu anlamda şirketimizin günlük faaliyetleri olarak yönetilirken, hedeflerimiz de bu çatı altında şekillenmeye başladı.

2017 yılından bu yana üst yönetimimizin de karar ve yönlendirmesiyle sürdürülebilirlik performansımızı daha kapsamlı olarak ve daha geniş bir paydaş kitlesine hitap edecek şekilde, bugün ve gelecekte paydaşlarımız için yaratacağımız değerleri de ortaya koyacak içerik ve formatta hazırlıyoruz.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubumuz Genel Müdürümüze bağlı olarak faaliyet gösteriyor. Sürdürülebilirlik ve Çevre, İnsan Kaynakları ve Finans bölümlerinden yöneticilerimizin oluşturduğu bu grup liderliğinde, Hukuk, Denetim ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinin de desteğiyle sürdürülebilirlik kapsamında yapacağımız tüm çalışmaları daha sistematik bir şekilde yönetiyoruz. Raporumuzda yer alan ve kurumsal hedeflerimizi destekleyen tüm sürdürülebilirlik hedeflerimizi bu ekiple takip ediyor ve performansımıza yönelik gelişmeleri Genel Müdürümüze raporluyoruz.

Entegre Faaliyet Raporu – 2017

Entegre Faaliyet Raporu – 2018

Nuh Çimento’da Sürdürülebilirlik Yönetimi
Nuh Çimento Değer Zincirindeki Sürdürülebilirlik Etkilerimiz

Sürdürülebilirlik Hedeflerimiz

Geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürülebilirlik adına belirlediğimiz hedeflerimizi büyük ölçüde gerçekleştirdik. İleriye dönük yeni projelerin ve çalışmaları dikkate alarak da birçok hedefimizi yükselttik. Ulaşamadığımız hedeflerimize yönelik açıklamalar ilgili hedefin altında yer alıyor.