Sosyal Sorumluluk

Sürdürülebilirlik

Çevreci

Nuh Çimento Sanayi A.Ş., ürettiği ürünün kalitesi, kapasitesinin büyüklüğü, teknolojik gelişmeleri üretim aşamalarına yansıtmada öncü olması ile adını dünya çapında duyuran bir kuruluştur.

Çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve kirliliğin önlenmesi için faaliyetlerini sürekli iyileştirmeyi amaç edinmiştir. Sahip olduğu diğer yönetim sistemlerine entegre ederek kurduğu TS EN ISO14001 çevre yönetim sistemi ile çevre performansını sistemli olarak takip edip sürekli iyileştirecektir.

 • Çevre boyutlarımızla ilgili yürürlükteki tüm yasal şartlara uymayı,
 • Üretim faaliyetlerimiz için gerekli olan tüm kaynakları optımum kullanmayı,
 • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan her türlü atığın sistemli olarak depolanması ve yok edilmesinin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeyi,
 • Sahamızdaki tüm tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin de çevre konusunda bilinçli ve duyarlı olması için eğitim ve denetim faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmeyi,
 • Ürünümüzün çevreye olan etkilerini sürekli izleyerek değerlendirmeyi,
 • Ürün kalitemize olumsuz etkisi olmayan ve çevre açısından zararlı olan atıkların yok edilmesini sağlayarak, alıcı ortamları korumayı,
 • Çevre konusunda etkinlik gösteren toplumsal kuruluşlarla sürekli işbirliği içinde olarak, çalışmalarına aktif olarak katılmayı; çevre konusundaki deneyimlerimizi ve bilgi birikimimizi kamu yararına kullanmayı,
 • Çevresel tehlikeleri ve sonuçlarını takım olarak değerlendirerek ve gerekli önlemleri zamanında alarak önleyici faaliyetlerimize ağırlık vermeyi,
 • Sadece şirketimizin değil komşu kuruluşların da faaliyetlerini gözönüne alarak muhtemel çevre kazalarına karşı önlemler alınmasını, kazaların önlenmesini sağlamak için hazır olmayı,
 • Çevrenin yeşillendirme çalışmalarında aktif rol almayı,
 • Kurulan çevre yönetim sisteminin etkin olarak sürdürülmesini ve iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Amaç ve hedeflerin planlandığı gibi gerçekleştirilebilmesi için üstüne düşeni yapacağını,

Taahhüt ediyoruz.

Yenilenen her araç ve ekipmanlarda ve yeni yatırımlarda her zaman çevresel faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. olarak 2007 yılı içerisinde BSI (İngiltere Standartlar Enstitüsü) ile ISO 14001 belgelendirme çalışmalarına başlanmış  ve 2008 yılının başında BSI tarafından ISO 14001 belgelendirmesi yapılarak tüm dünyanın ortak standart ve ortak dil anlayışının bir ibaresi olan çevre yönetim sistemi tesisimize entegre edilmiştir.

İddalı ve kararlı bir çevre politikasıyla yaptıklarından söz ettiren Nuh Çimento Sanayi A.Ş böylelikle standartlarını yükselterek çevre yönetim sistemine verdiği önemi göstermiştir.

Çevresel Atık Bertaraf Ünitesi


Alternatif yakıtların kullanımıyla piyasada bulunan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların bertarafını ve enerji dönüşümünü sağlayarak düzenli ve düzensiz depolanmalarını önlerken bir yandan da atıkların kalorifik değerlerinden faydalanarak ana yakıtımız olan kömürden kazanç sağlamaktayız. Böylelikle doğal kaynak kullanımı da azaltılmış olmaktadır.

Yasal gerekliliklerde istenilen şartlar sağlanarak yakma işlemi gerçekleştirilmekte ve sonrasında oluşan emisyonlar online olarak baca analizörleri ile izlenmektedir. Oluşan kül yarı mamul ve oradan da çimento bünyesine karışarak hiçbir şekilde katı ve sıvı atık oluşumu olmamaktadır.